Bildbeskrivning

Ägare & framtid          VD-ord

Kvalitet & miljö

För att vara en framgångsrik och en långsiktig produktionspartner måste vi ställa mycket höga krav på oss själva.


CMWs kvalitet- och miljöledningssystems syfte är att verksamheten och levererade produkter uppfyller kundernas krav och uttalade förväntningar.


CMW är certifierade enligt kvalitetssystem ISO 9001-2008 och miljöledningssystem ISO 14001-2004.

Klicka för att se certifikat.

ISO 9001
ISO 14001

Klicka för att läsa vår Kvalitet och Miljöplicy

Kvalitetspolicy
Miljpolicy