Bildbeskrivning

Ägare & framtid          VD-ord

Kvalitet & miljö

För att vara en framgångsrik och en långsiktig produktionspartner måste vi ställa mycket höga krav på oss själva.


CMWs kvalitet- och miljöledningssystems syfte är att verksamheten och levererade produkter uppfyller kundernas krav och uttalade förväntningar.


CMW är certifierade enligt kvalitetssystem ISO 9001-2015 och miljöledningssystem ISO 14001-2015.

Klicka för att se certifikat.

ISO 14001-2015-1.pdf
_
_
ISO 9001-2015-1.pdf

Klicka för att läsa vår Kvalitet och Miljöplicy

Kvalitetspolicy
Miljpolicy