Bildbeskrivning

  

Välkommen till CMW

Höga krav på toleranser?

Då gäller CMW!

kvalitet

Vi är vana vid väldigt höga kvalitetskrav. Kundens framgång är vår framgång.

flexibilitet

Varje uppdrag är en ny utmaning. Vi utvecklar oss ständigt och ligger i teknikens framkant.

komplexitet

Komplexa solida artiklar till krävande företag. Vår styrka är små och medelstora serier.