Bild

Vårt mål:
Gemensam

konkurrenskraft

tillsammans starka

Tillsammans med våra underleverantörer skapar vi en gemensam konkurrenskraft som i slutändan gynnar såväl leverantören, CMW och våra kunder.

säkrad kvalitet

Vi kräver att våra underleverantörer utvecklar sina kvalitetssystem så att ställda krav uppfylls. Kundtillfredsställelsen är primär vid upprättande och uppföljning av kvalitetsmål.