Bildbeskrivning

Kvalitet & miljö          Vd-ord

Ägare & framtid

 Närvaro, engagemang och framtidstro är värdeord för oss som ingår i  Teqnion koncernen.

 Lokal närvaro genom att vi verkar i Valdemarsviks kommun.

 Detta föder det engagemang och framtidstro, som gör att vi tillsammans med våra duktiga medarbetare försöker påverka och utveckla

företaget i en positiv riktning.

 Allt för att vi gemensamt både ägare, medarbetare och i en förlängning även vår bygd, går en trygg och ljus framtid tillmötes.